Seurantalojen korjausavustus

Seurantalojen korjausavustus

Seurantalojen korjausavustus on harkinnanvarainen valtionavustus, jonka jakamisesta Suomen Kotiseutuliitto huolehtii opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta. Määräraha avustuksiin varataan vuosittain valtion talousarviossa veikkausvoittovaroista. Vuosittainen jakosumma on noin 1,7 miljoonaa euroa.

Avustusten jakamisessa Kotiseutuliiton asiantuntijaelimenä toimii Seurantaloasiain neuvottelukunta, jonka esityksen perusteella päätös avustusten jakamisesta tehdään.

Kotiseutuliiton rakennustutkija antaa korjausten suunnittelua ja korjaustöitä koskevaa neuvontaa seurantalojen omistajayhteisöille. Kotiseutuliitto järjestää myös yhdessä muiden seurantaloasian neuvottelukunnan keskusjärjestöjen kanssa neuvonta- ja koulutustilaisuuksia sekä ylläpitää www.seurantalot.fi -sivustoa.

Lisätietoja:

Seurantalot

Seurantalojen korjausavustus