Kulttuuriympäristösitoumus

Kotiseutuliiton hallituksen hyväksymä
22.10.2015

Suomen Kotiseutuliiton kulttuuriympäristösitoumus

Suomen Kotiseutuliitto sitoutuu toteuttamaan Kulttuuriympäristöstrategian (2014–2020) toimeenpanosuunnitelmaa omalta osaltaan ja haastaa kaikki lähes 850 jäsenyhteisöään kulttuuriympäristöstrategian toteuttamiseen Euroopan kulttuuriympäristöpäivien tapahtumien muodossa.

Kotiseutuliitto sitoutuu

  • kannustamaan jäseniään tekemään omia sitoumuksia ja toteuttamaan strategian henkeä
  • tukemaan eri sektorien ja toimijoiden verkostoitumista
  • työskentelemään entistä tiiviimmässä yhteistyössä muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa strategian tavoitteiden eteenpäinviemiseksi
  • painottamaan omassa viestinnässään kulttuuriympäristöpäivien tapahtumien mahdollisuutta toimia lähiympäristön hyväksi ja sitoumusten kanavana

Kulttuuriympäristöstrategian tavoitteena vuoteen 2020 mennessä on että

  • ihmiset arvostavat kulttuuriympäristöä ja toimivat aktiivisesti sen hyväksi
  • hyvin hoidettu kulttuuriympäristö elää ajassa ominaispiirteensä säilyttäen
  • julkishallinnon voimavarat on suunnattu ohjaamaan sen hallittua muutosta
  • kulttuuriympäristön monimuotoisuus avaa elinkeinoelämälle menestymisen mahdollisuuksia

> Kotiseutuliiton sitoumus Sitoumus2050-sivustolla

--------

Lisää tietoa aiheesta: www.ym.fi/kulttuuriymparistositoumus

Kulttuuriympäristösitoumus on kunkin toimijan lupaus, jossa yritys, organisaatio tai yksityishenkilö sitoutuu muuttamaan toimintaansa kulttuuriympäristöstrategian tavoitteiden ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Sitoumus sisältää tavoitteet, mittarit ja aikataulun, jotka sitoumuksen antaja asettaa itse.