Kulttuuriympäristö kunniaan Mikkelissä

Muistio tilaisuudesta pdf-muodossa [29 kt]

OHJELMA

15.15 kahvi

15.30 Tilaisuuden avaus, johtaja Pirjo Siiskonen, Mikkelin yliopistokeskus, Ruralia-instituutti

Esitys pdf-muodossa [585 kt]

15.40 JOY-kampanjasta Kuku-koulutukseen – välineitä kansalaisille, Liisa Tarjanne, Suomen Kotiseutuliitto

Esitys pdf-muodossa [1142 kt]

16.00 Maakuntamuseon rooli museoiden ja yksityiskohteiden kunnostuksen neuvonnassa ja ohjauksessa – HAVA, ENA ja RKY, maakuntamuseotutkija Jorma Hytönen, Etelä-Savon maakuntamuseo

16.30 tauko

16.45 Yhteisen ympäristömme arvot – tiedolla ja taidolla hyvään tulokseen. Kulttuuriympäristön arvot kaavoituksessa, arkkitehti Kirsti Kovanen, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Esitys pdf-muodossa [413 kt]

17.30 Paikallisia kaavoitustapauksia ja keskustelua niiden pohjalta

- Arvokkaiden kaupunkiympäristöjen huomioiminen kaavoituksessa, esimerkkinä Nuijamiehen omakotialue, kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen, Mikkelin kaupunki

Esitys pdf-muodossa [6114 kt]

- Punkaharjun Kulennoisten kylän kyläyleiskaava, Matti Veijovuori, Pöyry Oy

Esitys pdf-muodossa [1210 kt]

18.30 Korjausrakentamiskeskus Rantasalmella – ajankohtaista tietoa korjausrakentamisesta ja sen neuvontapisteestä, toiminnanjohtaja Maria Luostarinen, Korjausrakentamiskeskus, Rantasalmi

Esitys pdf-muodossa [1514 kt]

18.45 Tilaisuuden päätössanat, Kotiseutuliiton valtuuston jäsen, projektipäällikkö Pia Puntanen, Mikkelin seudun kulttuuriperintöohjelma –hanke