Kuku-koulutukset

Kulttuuriympäristö kunniaan - kansalaisen tietopaketti Kuku

Miten tavallinen kansalainen voi osallistua omaa elinympäristöä koskevaan suunnitteluun? Miten varmistaa asuinalueen viihtyisyys ja hyvä kehitys tulevaisuudessa?

Tavallisen kansalaisen on vaikea asettua puolustamaan tärkeäksi kokemiaan rakennuksia, alueita ja maisemia ellei hän tunne oikeuksiaan ja päätöksenteon vaiheita.

Suomen Kotiseutuliitto järjesti vuosina 2011-2012 yhteistyössä ELY-keskusten, maakuntamuseoiden, maakuntien liittojen ja paikallisten kotiseutuyhdistysten kanssa kansalaisille koulutustilaisuuden elinympäristönsä suunnitteluun ja päätöksentekoon osallistumisesta.

Koulutukset on suunnattu erityisesti kulttuuriympäristöstään kiinnostuneille kansalaisille ja yhdistyksille. Myös ympäristöasioiden parissa työskentelevät virkamiehet ja poliitikotosallistuivat tilaisuuksiin, joissa heräsikin usein hedelmällisiä keskusteluja paikallisista ajankohtaisista kulttuuriympäristöasioista.

Suomen Kotiseutuliitto järjesti yhdessä maakuntien liittojen kanssa jo syksyllä 2010 kansalaisille suunnatun koulutuskierroksen kulttuuriympäristötiedon lisäämiseksi ja kansalaisten aktivoimiseksi. Koulutuskierros liittyi JOY Jokaisen Oma Ympäristö - Kulttuuriympäristökampanjaan 2010. Vuosien 2011-2012 koulutukset olivat jatkoa edelliselle koulutukierrokselle.

Kulttuuriympäristö kunniaan - kansalaisen tietopaketti [pdf 9 mt]
Tietopaketti on päivitetty kesäkuussa 2013.

JOY-kampanjan koulutusmateriaali [joy2010.fi-sivut]
 

Koulutustilaisuuksien ohjelmat ja aineistot:

Aineistot saatavissa pyynnöstä Kotiseutuliiton toimistosta toimistokotiseutuliitto.fi.

Mikkeli 11.10.2011

Tornio 14.1.2012

Kajaani 28.1.2012

Helsinki 3.3.2012

Lahti 5.3.2012

Savonlinna 24.3.2012

Kuopio 14.4.2012

Kouvola 16.4.2012

Pori 23.4.2012