Kaavoja ilman haavoja

Maankäyttö- ja rakennuslakikoulutus

Suomen Kotiseutuliitto järjesti vuonna 2005 Maankäyttö- ja rakennuslakikoulutuksen yhteistyössä Suomen Kylätoiminta ry:n, Suomen luonnonsuojeluliiton, Suomen Omakotiliiton ja Marttaliiton kanssa. Koulutus keskittyi kaavoituksen ja suunnitteluun osallistumisen käytännön ongelmiin. Koulutus oli jatkoa vuosina 2000 - 2002 järjestetylle rakennuslakivalmennukselle.

Koulutusmateriaali

Vuoden 2005 koulutuksen materiaalia:

Kalvosarja 1 [pdf-tiedosto 696 kt]
Kalvosarja 2 [pdf-tiedosto 348 kt]

Kaavoituksen perimmäinen tarkoitus? [pdf-tiedosto 23 kt]
Osallisten odotuksia [pdf-tiedosto 55 kt]
Kaavakiistojen teemoja [pdf-tiedosto 67 kt]
Osallisten vaikutukset kaavoihin [pdf-tiedosto 18 kt]
Kaavoituksen neljä osaprosessia [pdf-tiedosto 24 kt]
Vuorovaikutus kaavatyössä [pdf-tiedosto 31 kt]
Suunnittelutieto [pdf-tiedosto 18 kt]
Asemakaavoituksen uudistuminen [pdf-tiedosto 20 kt]
Muuttuva maakuntakaavoitus [pdf-tiedosto 17 kt]
Mitä mieltä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta? [pdf-tiedosto 79 kt]
Osallistuminen suunnitteluprosessin eri vaiheissa [pdf-tiedosto 18 kt]
Osallisen ohjeita [pdf-tiedosto 36 kt]
Kaavan vaikutusarvion kulku [pdf-tiedosto 32 kt]
Osallisten rooli kaavan vaikutusten arvioinnissa [pdf-tiedosto 19 kt]
Suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointi (SOVA) [pdf-tiedosto 31kt]
 

Vuosina 2000 - 2002 järjestettyjen koulutuksien materiaalia:

Peruskalvosarja 1 [pdf-tiedosto 864 kt]

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma [pdf-tiedosto 166 kt]
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisältö [pdf-tiedosto 27 kt]
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma puntarissa [pdf-tiedosto 13 kt]

Peruskalvosarja 2 [pdf-tiedosto 421 kt]

Kaupunkisuunnittelun vuorovaikutusosapuolet [pdf-tiedosto 17 kt]
Moniarvoinen suunnittelu Helsingissä [pdf-tiedosto 13 kt]
Osallistuminen kaavan laadintaan sen eri vaiheissa [pdf-tiedosto 15 kt]
Osallisen ohjeita [pdf-tiedosto 50 kt]
Osallisuuskaavioita [pdf-tiedosto 23 kt]
Osallistuminen suunnitteluun [pdf-tiedosto 28 kt]
Oheiskalvot: Kansalainen ja kaavat [pdf-tiedosto 116 kt]

Peruskalvosarja 3 [pdf-tiedosto 664 kt]

Yleiskaavoituksen kehityssuuntia [pdf-tiedosto 15 kt]
Kansalaisen elinympäristön erityissuoja uudessa maankäyttö- ja rakennuslaissa [pdf-tiedosto 19 kt]
Kansalaisen herätyskelloja uuden rakennuslain aikaan [pdf-tiedosto 44 kt]
Muuttuva maakuntakaavoitus [pdf-tiedosto 17 kt]
Asemakaavoituksen uudistuminen [pdf-tiedosto 20 kt]