Kotiseutuarkistot

Kotiseutuarkistojen avulla turvataan paikallisen asiakirja-aineiston sekä henkisen perinteen keruu, tallentaminen ja asettaminen tutkimuksen ja muun käytön ulottuville. Kotiseutuarkisto on tärkeä perusta paikallisidentiteetin voimistamiseksi tehtävälle työlle mm. opetuksen ja kunnan kulttuuritoiminnan piirissä.

Kotiseutuarkistot toimivat paikallisena muistina ja ovat merkittävä paikallinen voimavara ja kulttuurihistoriallinen pääoma.

Kotiseutuarkiston tehtävänä on tallentaa paikallinen yksityisluontoinen arkistoaines sekä paikkakunnan henkinen perinne, saada se säilymään ja saattaa käytettäväksi siten, että se palvelee sekä yleisen että paikallisen tutkimuksen, opetuksen, harrastustoiminnan ja käytännön tarpeita.

Suomen Kotiseutuliitto on antanut suosituksen, jonka tarkoituksena on edistää koko maata kattavan kotiseutuarkistojärjestelmän luomista ja toimintaa. Kotiseutuliiton jäsenistä arviolta 30 % ylläpitää kotiseutuarkistoa.


Tietopankki > Järjestöosaamisen tietopankki > Yhdistyksen arkistointiohje

Toiminta > Koulutus
Toiminta > Lausuntoja ja julkilausumia

Arvi on kotiseutuarkistojen tietokanta, johon on tallennettu kotiseutuarkistojen arkistoluetteloita sekä alkuperäistä digitoitua arkistoaineistoa. Arvia ei enää vuodesta 2014 kehitetä, vaan odotetaan sen mahdollista pääsyä osaksi arkistolaitoksen tietokantaa. Kotiseutuarkistotietokanta ArVi

Valokuvataiteen museon valokuva-arkistotyön opas verkossa

Paikannimiarkisto avattu kaikkien käyttöön vuonna 2013

Kotiseutuliitto on tuottanut kotiseutututkimuksen harrastajille käsikirjan, joka valottaa aihetta ja sen lähteitä mahdollisimman monesta näkökulmasta. www.kotiseutuliitto.fi/abc

 

Avustukset

Museovirasto > Avustukset yhteisöjen kulttuuriperintöön ja kulttuuriympäristöön liittyviin hankkeisiin
Yhteisöjen kulttuuriperintötoimintaan liittyvillä avustuksilla vahvistetaan yhteisöjen osallisuutta kulttuuriperintöön. Avustettavat hankkeet voivat sisältää kulttuuriperintöön liittyvän tiedon tallennusta, dokumentointia ja tiedon välittämistä sekä toimenpiteitä, joilla lisätään yhteisöjen osallistumismahdollisuuksia ja kulttuuriperinnön elinvoimaisuutta.

Avustusta myönnetään ensisijaisesti seuraaviin hankkeisiin:
• Kulttuuriperintöön liittyvän tiedon tallennus, dokumentointi ja tiedon välittäminen
• Aineistojen esille saattaminen: julkaisut, verkkojulkaisut, verkkoaineistot, näyttelyt, muut julkaisut (liikkuvan kuvan ja musiikin tallenteet jne.)
• Kulttuuriperintötoimintaan liittyvät hankkeet, jotka lisäävät yhteisöjen osallisuutta kulttuuriperintöön ja tukevat sen elinvoimaisuutta

Katso myös tietopankkimme:
Järjestöosaaminen > Rahoituksen lähteitä