Tiedottaminen ja viestintä yhdistyksissä - kootut vinkit

Tälle sivulle on koottu oppaita ja vinkkejä seuraavista aiheista yhdistystoimijan näkökulmasta. Lähteenä on käytetty mm. Jelli-järjestötietokantaa ja Kotiseutuliiton omaa viestintäosaamista.

Yhdistysten viestintäoppaita
Yhteistyö tiedotusvälineiden kanssa
Sosiaalinen media 
Viestinnän suunnittelu ja arviointi

Huom. Kotiseutuliiton jäsenille on tarjolla edullinen verkkosivupalvelu: www.kotiseutuliitto.fi/jasenet/jasenedut/jasenetu-verkkosivut

YHDISTYSTEN VIESTINTÄOPPAITA

Järjestö- ja kansalaistoiminnan viestintäopas (Jake-hanke)
Tarvitsetko vinkkejä nykyaikaiseen yhdistysviestintään tai vaikkapa viestintäsuunnitelmaan tekoon? Lataa itsellesi 12/2015 valmistunut yhdistysten oma viestintäopas!

Työkalupakki järjestöjen viestintään
RAY:n julkaisema käytännönläheinen opas järjestöille viestinnän perusasioista. Oppaasta saa vinkkejä erityisesti siihen, miten yhdistys saa asiansa esille tiedotusvälineissä ja miten olla läsnä sosiaalisessa mediassa.

Yhdistysten pieni viestintäopas
Opas on suunnattu pienille toimijoille ja yhdistyksille, jotka pohtivat, miten viestintään saisi ryhtiä tai mistä viestinnän voisi edes aloittaa.

Kylä tiedottaa - viestintäopas kylille
Maaseudun Sivistysliitto innosti vuoden 2014 aikana paikallistoimijoita viestimään oma-aloitteisesti maaseudun asioista. Tämä oli lähtölaukaus maaseudun viestintäverkostolle.

Välitä viestiä!
Suomen ev.lut kirkon verkko-opas viestinnästä, jolle koottu kattavasti viestintään liittyviä asioita.

Järjestötoiminnan käsikirja – Viestintä
Kansallisen Sivistysliiton järjestötoiminnan käsikirjassa perustietoa viestinnän suunnittelun ja toteuttamisen tueksi.

Eväitä järjestöviestintään
Dia-esitys Moniheli-verkoston viestinnän kehittämisestä. Runsaasti vinkkejä ja ohjeita myös muiden yhdistysten viestinnän suunnitteluun ja kehittämisen tueksi

Vinkkejä yhdistysten tiedottamisen tueksi
Yhdistykset tiedottaa-sivustolta.

Viestintää kaikille – Saavutettavan viestinnän opas
Oppaan tarkoituksena on auttaa toteuttamaan organisaation perusviestintää saavutettavasti. Opas on suunnattu erityisesti kulttuuriorganisaatioille, mutta sisältää muillekin toimijoille hyvin soveltuvia ohjeita mm. viestinnän ulkoasun suunnitteluun, saavutettavuustietojen antamiseen, symbolien käyttöön sekä selkeään kieleen. Viestintää kaikille -opas on tuotettu Kulttuuria kaikille -palvelussa

Viestinnän saavutettavuuden tarkistuslista
Kulttuuria kaikille -palvelun koostama  tarkistuslista työkaluksi viestinnän saavutettavuuden kartoittamiseen.

YHTEISTYÖ TIEDOTUSVÄLINEIDEN KANSSA

Onnistu tiedotustilaisuuden järjestämisessä! -opas
Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun  opas,  jossa hyviä yleisvinkkejä tiedotustilaisuuksien järjestämiseen myös muillekin.

Tiedotteen tarkoitus on houkutella toimittajaa tekemään asiasta juttu. Tiedotteen on hyvä olla lyhyt, ja se pitää laatia mahdollisimman selkeäksi. Tiedotteessa on hyvä noudattaa uutisen rakennekaavaa: ensin pääasia, sitten sitä koskevat lisätiedot ja lopuksi taustatiedot. Tiedotetekstissä voi olla väliotsikoita. Ne helpottavat lukemista ja selventävät asiaa. Loppuun lisätään aina lisätietojen antajan yhteystiedot.

Lehdistötiedotteen mallipohja
Yhdistykset tiedottaa -sivustolta.

Miten teen tiedotteen -ohjeet
Jyväskylän yliopiston koulutuksen tutkimuslaitoksen ohjeistus.

SOSIAALINEN MEDIA (some)

Internet on nykyään vuorovaikutteinen ja sulautuu osaksi arkeamme, se on monelle arkinen osa työtä, kansalaistoimintaa ja vapaa-aikaa. Sosiaalisessa mediassa viestinnän ja vuorovaikutuksen rajat eivät rakennu maantieteellisesti vaan kielen ja verkoston perusteella. Suomi pienenä kielialueena muodostaa pienen ja nopeasti keskenään verkottuvan joukon.

Sosiaalisen median helminauha
Itä-Suomen yliopiston Aducaten sosiaalisen median helminauhaan on koottu paljon tietoa eri sosiaalisen median välineistä ja työkaluista.

Sosiaalisen median sanasto (pdf)
TSK Sanastokeskus, 2010 

Kymmenen yleisohjetta somen käyttöön
Keudan opiskelijoille suunnattu sivusto. Lähde: Valtiovarainmisteriö, katso koko opas: Sosiaalisen median tietoturvaohje

Some-opas
Web-tietopalvelun sosiaalisen median oppaassa esitellään yleisimpiä ja suosituimpia some-palveluja ja -sovelluksia.

VIESTINNÄN SUUNNITTELU JA ARVIOINTI

Viestinnän suunnittelu
Kansallisen Sivistysliiton perusvinkkejä mitä otettava huomioon viestinnän suunnittelussa

Viestintäsuunnitelman rakenne pähkinänkuoressa
(virtuaaliammattikorkeakoulu)

Tehokkaan järjestöviestinnän ABC
Piritta Seppälä, Sosiaalisen median kouluttaja,Viestintä-Piritta