Museovirasto jakoi avustuksia paikallismuseoille

18.4.2017

Museovirasto on jakanut museoiden harkinnanvaraiset valtionavustukset vuodelle 2017. Avustusta saaneiden joukossa on monta Kotiseutuliiton yhdistys- ja kuntajäsentä, jotka ylläpitävät ja hoitavat kotiseutumuseoita.

Avustusta myönnettiin 122 museolle yhteensä 578 985 euroa. Keskimääräinen avustussumma oli 4 746 euroa. Valtaosa avustuksista käytetään museoiden kokoelmien luettelointiin ja hoitoon, museorakennusten kunnostus- ja korjaustoimiin sekä näyttelytoimintaan.

Harkinnanvaraisia valtionavustuksia myönnetään museoille, jotka ovat kunnan, yhdistyksen tai säätiön omistuksessa ja jotka eivät kuulu lakisääteisen valtionosuuden piiriin. Harkinnanvaraisten avustusten tavoitteena on museoiden kokoelmien ja rakennusten säilyminen, kokoelmien hyvä hallinta sekä tiedon välittäminen museoiden kokoelmista ja paikallisesta perinteestä. Avustusta myönnetään myös paikallismuseotoiminnan kehittämiseen ja suunnitelmallisuuden edistämiseen.

Luettelo avustuksen saajista on Museoviraston verkkosivuilla (pdf)

Kotiseutuliiton Tietopankissa on runsaasti tietoja kotiseutumuseoista ja niiden toiminnasta. 

 


Euralainen Panelian kotiseutuyhdistys ry sai 5600 euroa Panelian kotiseutumuseon kokoelmien luettelointiin. Kuvassa kivi- ja torvikokoelma. Kuva: Juhani Vihervuori.


Hankasalmen kotiseutuyhdistys ry sai 5000 euroa Hankasalmen kotiseutumuseon museokylän kokkitallin aittojen perusnäyttelyn uudistamiseen sekä näyttelylamppujen hankkimiseen. Kuva: Ulla Kolehmainen.


Iisalmen kaupungin kulttuuritoimi sai 5500 euroa matkailullisen yhteistyön kehittämiseen Juhanin Ahon museolla. Kuva: Sini Hirvonen.


Kurikka-Seura ry sai 4500 euroa Kurikan museolle kartta- ja rahanäyttelyn tekemiseen. Kuva: Kurikka-Seura ry.