Keski-Pohjanmaan paikallismuseoiden tarinat koottiin näyttelyksi Kotiseutuliiton innoittamana

9.5.2017

Kotiseutuliiton Yksi esine – tuhat tarinaa -haasteen innoittama Itsenäisyyden heijastumia – tuhat tarinaa Keski-Pohjanmaalta -näyttely avautui verkossa osoitteessa itsenaisyydenheijastumia.com

K.H.Renlundin museo – Keski-Pohjanmaan maakuntamuseon Meidän museo -hanke on koordinoinut keskipohjalaisten paikallismuseoiden ja kulttuuriperintötoimijoiden esinetarinoiden keruuta osana Suomen satavuotisjuhlavuoden tapahtumatuotantoa. Tarinoiden keruu on osa Meidän museo -hankkeen alueellista paikallismuseotyön kehittämistyötä ja tarinallisen kulttuuriperinnön vaalimista. Hankkeen aikana tarinoita on kerätty kahdeksan keskipohjalaisen kunnan – Kälviä, Lohtaja, Ullava, Halsua, Perho, Veteli, Kaustinen, Lestijärvi, Toholampi ja Kannus – alueelta.

Luodin lävistämä lakki, Kälviä

Hankkeen aikana kerätyt museokohtaiset tarinat on koottu Itsenäisyyden heijastumia – tuhat tarinaa Keski-Pohjanmaalta -verkkonäyttelyksi. Näyttely koostuu 24 museokohtaisesta esinetarinasta, joiden tarinallinen sisältö ulottuu esihistoriallisista ajoista nykypäivään. Näyttelyssä on mukana kaksikymmentä alueen paikallismuseota ja neljä muuta kulttuurihistoriallista kohdetta. Verkkonäyttely toteutettiin maakunnan alueella Suomen Kotiseutuliiton Yksi esine, tuhat tarinaa -haasteen innoittamana.

Kahden puolen pulpetti, Kannus

Museokohtaiset esinetarinat esittelevät muun muassa alueen kouluhistoriaa, populaarikulttuuria, musiikillista perintöä, maatalouskulttuurin murroksia sekä liikkumisen ja merenkulun historiaa. Osa tarinoista valottaa paikkakuntien elettyä historiaa laajemmin ja symbolisesti, kuten Toholammin maatalouskulttuurista tarinoiva kirnu sekä lohtajalainen merenkulkuun ja kalastukseen liittyvä seilipaatti. Mukana on myös museoiden esinekokoelmiin liittyviä uniikkeja esineitä kuten Kannuksen koulumuseon vanha pulpetti sekä kälviäläinen luodin lävistämä lakki.

Meidän museo -hankkeen tavoitteena on nostaa museoiden paikallista profiilia ja näkyvyyttä kuntalaisten arjessa. Hankkeen aikana toteutetaan erilaisia alueellista yhteenkuuluvuutta, toimijuutta ja osaamista tukevia tapahtumia, jotka pyrkivät vankistamaan alueellisen identiteetin ainutlaatuisuutta. Hanketta rahoittavat Pirityiset ry ja Rieska-Leader ry.
 

>> Yksi esine – tuhat tarinaa: Kotiseutuliitto on haastanut kaikki maamme sadat paikallismuseot ja muutkin museot kertomaan itsenäisen Suomen tarinaa yhden esineen kautta – yhdessä!