Kotiseutu-vuosikirja

Kotiseutu-vuosikirja käsittelee monitieteisesti ajankohtaista kotiseutu- ja paikalliskulttuuritutkimusta ja käy keskustelua kotiseudusta ja kulttuurista. Kotiseutu on ilmestynyt vuodesta 1909 lähtien; vuosikirjana vuodesta 2013 ja tätä ennen aikakauslehtenä nimillä Kotiseutu ja Hiidenkivi.

”Vanha” Kotiseutu toimi osittain kansanelämän tutkijoiden julkaisukanavana. Nykyisin Kotiseutu pyrkii osittain toteuttamaan myös kansalaistieteen periaatetta. Artikkeliehdotukset saadaan avoimen artikkelikutsun kautta. Artikkeleiden yhteinen nimittäjä on kotiseutu- ja paikalliskulttuuritutkimus, mutta niiden aiheet, näkökulmat ja menetelmät tulevat eri tieteenaloilta.

 

Kotiseutu-vuosikirja 2016

Kotiseutu iän myötä
103. vuosikerta

Kotiseutu-vuosikirja avaa tällä kertaa näkökulmia kotiseudun kokemiseen eri ikäkausina ja elämänvaiheissa. Artikkelit tuovat esille omakohtaisia kokemuksia kotiseudusta, toimintaa kotiseudulla ja kulttuuriperintötyössä sekä kiinnostavaa tietoa kotiseutututkimuksesta.

Kirja alkaa kotiseutukokemuksilla eri elämänvaiheissa. Toinen osa koostuu lapsuuden kotiseuduista. Vuosikirjassa on myös useampi artikkeli kotiseutukasvatuksesta, mikä on ollut yksi Kotiseutuliiton painopistealueita viime aikoina. Ikääntyminen ja niin sanottu kolmas ikä voivat tuoda aivan uusia mahdollisuuksia harrastaa kotiseutuasioita. Missä olo on kotoinen, on myös keskeinen kysymys, kun valitaan missä asuu vanhuutensa. Vuosikirjassa käsitellään myös monipaikkaista kotiseutua ja ajassa muuttuvia kotiseutuja.

Teoksen 16 artikkelin kirjoittajat ovat kulttuuriperinnön asiantuntijoita, tutkijoita ja harrastajia.

Ilmestyi 23.9.2016. 

 

KOTISEUTU 2016
Kotiseutu iän myötä

Päätoimittaja:
Riitta Vanhatalo

Toimituskunta:
Seppo Knuuttila
Rauno Lahtinen
Liisa Lohtander
Pia Puntanen
Janne Vilkuna

 

 

Suomen Kotiseutuliiton Kotiseutu-vuosikirja toimitetaan jäsenetuna kaikille Kotiseutuliiton jäsenyhteisöille ja kannattajajäsenille.

Painetun kirjan hinnat ja tilaukset: >> Sähköinen tilauslomake
toimistokotiseutuliitto.fi tai puh. (09) 612 6320

Sähköiset versiot:
Kotiseutu 2016 (selattava Issuu-tiedosto)
Kotiseutu 2016 (pdf, 4,9 Mt)

 

Sisällysluettelo 2016

Kotiseutu ja elämänvaiheet
1. Kotiseutu muistoissa ja nykyisyydessä, Hanna Tolonen
2. Kotiseutuun kasvaminen, Hanna Snellman
3. Kotikylän olemusta jäljittämässä, Anni Ilves
4. Maakunta-identiteetti tämän päivän osakunnissa, Mari Säisä

Lapsuuden kotiseudut
5. Meren ja tuulen kasvattamat – Reposaari lapsuudenympäristönä, Pasi Enges
6. Pojan kertomus kotiseudun kokemisesta, Lassi Saressalo
7. Kotiseututoimijat koulun tukena, Marja Laine
8. Lapsilähtöisen kotiseutuopin yhteisöllisiä rakentamisideoita, Katri Hämäläinen
9. Kotikaupunkipolut alakoulun opetusmateriaalina, Mirka Sillanpää ja Pauli Saloranta
10. Aikamatka kotiseutumuseolla – yhteinen foorumi sukupolvien välillä, Annina Ylikoski

Kotiseudut kolmannella iällä
11. Kolmannen iän ihannekoti maaseudulla, Sulevi Riukulehto ja Katja Rinne-Koski
12. Seniori-ikäisten arvokasta kulttuuriperintötyötä Porissa, Pia Hovi-Assad
13. Lehmä ja ikäihmisten luovuus, Marika Sarha

Monipaikkaiset ja -aikaiset kotiseudut
14. Monipaikkainen kotiseutu, Helena Ruotsala
15. Kotiseutu elämän eri vaiheissa, Ulla-Maija Suonpää
16. Minun savolainen kotiseutuni – tai niin luulin, Ira Vihreälehto