Kotiseutu-vuosikirja

Kotiseutu-vuosikirja käsittelee monitieteisesti ajankohtaista kotiseutu- ja paikalliskulttuuritutkimusta ja käy keskustelua kotiseudusta ja kulttuurista. Kotiseutu on ilmestynyt vuodesta 1909 lähtien; vuosikirjana vuodesta 2013 ja tätä ennen aikakauslehtenä nimillä Kotiseutu ja Hiidenkivi.

”Vanha” Kotiseutu toimi osittain kansanelämän tutkijoiden julkaisukanavana. Nykyisin Kotiseutu pyrkii osittain toteuttamaan myös kansalaistieteen periaatetta. Artikkeliehdotukset saadaan avoimen artikkelikutsun kautta. Artikkeleiden yhteinen nimittäjä on kotiseutu- ja paikalliskulttuuritutkimus, mutta niiden aiheet, näkökulmat ja menetelmät tulevat eri tieteenaloilta.

 

Kotiseutu-vuosikirja 2017
Mitä kotiseutu merkitsee?

104. vuosikerta

Kotiseutu 2017 -vuosikirja päivittää kotiseudun merkityksen

Kotiseutu-vuosikirja on syntynyt tällä kertaa osana Kotiseutuliiton Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa Rakkaudesta kotiseutuun, jossa yksi pääteemojamme oli pohtia kotiseudun merkitystä tämän päivän suomalaisille. Kutsuimme mukaan tutkijoita ja asiantuntijoita kirjoittamaan eri näkökulmista. Järjestimme avoimia keskustelutilaisuuksia, joissa pohdittiin niin käsitettä kuin kotiseutusuhdettakin. Tästä syntyi Kotiseutu 2017.

Kotiseutu on kotiseutuliikkeen ja kotiseutututkimuksen avainkäsite. Käytämme sitä myös arjen kielessä. Liitämme siihen omien kokemuksiemme mukaan erilaisia merkityksiä.

Kiinnostus kotiseutuun on ollut viime vuosina kasvussa. Se näkyy sosiaalisessa mediassa, tiedotusvälineissä, kotiseutuyhdistyksissä ja asukkaiden aktiivisena toimintana kaupunginosien ja kylien elinvoimaisuuden ja viihtyisyyden hyväksi. Muuttovirtojen ja vuosikymmenten myötä kotiseutukäsite on ollut murroksessa ja kotiseuduilla on tapahtunut isoja muutoksia. Kotiseutu koskettaa kuitenkin meitä kaikkia.

Kotiseutu-vuosikirja 2017 kokoaa käsitteen ja kotiseututyön historiaa, erilaisia kotiseutukäsityksiä ja tämän päivän suomalaisten näkemyksiä kotiseudusta ja sen merkityksestä. Kirjaan on myös saatu mukaan sekä tämän päivän kotiseututyötä että tulevaisuuden visioita kotiseuduille.

Teoksen 20 artikkelin kirjoittajat ovat tutkijoita, asiantuntijoita ja asiantuntevia kotiseututyön vapaaehtoistoimijoita.

Ilmestyi 24.7.2017. 

KOTISEUTU 2017
Mitä kotiseutu merkitsee?

Päätoimittaja:
Riitta Vanhatalo

Toimituskunta:
Seppo Knuuttila
Rauno Lahtinen
Liisa Lohtander
Pia Puntanen
Janne Vilkuna

ISSN 2323-9271

Suomen Kotiseutuliiton Kotiseutu-vuosikirja toimitetaan jäsenetuna kaikille Kotiseutuliiton jäsenyhteisöille ja kannattajajäsenille.

Painetun kirjan hinnat ja tilaukset: >> Sähköinen tilauslomake
toimistokotiseutuliitto.fi tai puh. (09) 612 6320

 

Sisällysluettelo 2017

Kehyksiä, käsitteitä, käytäntöjä

 • Alueiden ja paikkojen historia ja identiteetti, Anssi Paasi
 • Kotiseudun käsite ja kotiseutututkimuksen perintö Suomessa, Sulevi Riukulehto
 • Kokemuksellinen kotiseutu – tutkimustuloksia Etelä-Pohjanmaalta, Timo Suutari
 • Kotiseutukirjallisuudesta, Lassi Saressalo
 • Kansanliikkeen synty ja nousu. Kotiseututyötä 1880–2017, Janne Vilkuna

Kotiseutu kokemuksena ja ympäristönä

 • Sydämen maisema, Yrjö Sepänmaa
 • Kotiseutuna pääkaupunkiseutu, Tuula Salo
 • Urbaani kotiseutuni Helsinki ja nopean kasvun näkymä, Tarja Koskela
 • Monikasvoinen Vantaa, Andreas Koivisto ja Riina Koivisto
 • Urbaania turbulenssia ja tyventä Espoon Leppävaarassa, Raija Ahonen ja Arja Salmi
 • Etäisyys ja menneisyys – kotiseutukokemuksen perspektiivejä, Seppo Knuuttila

Kansalaisten erilaiset kotiseudut

 • Oon Jämsän karjalainen, Tarja Raninen-Siiskonen
 • Kotiseudulta kotiin – romanit kertovat, Susanna Rajala
 • Kotiseutuna Sápmi – Saamenmaa, Päivi Magga ja Saara Tervaniemi
 • Hembygdsrörelsen i Svenskfinland – liten men naggande god, Tom Sandström
 • Poliittiset ja romanttiset kotiseudut. Helsingin ylioppilaiden kotimaakunnat kuviteltuina yhteisöinä 1828–1883, Teppo Ylitalo

Kotiseutu nyt ja sitten kun

 • Perinteenkeruuta ja kaupunkiaktivismia – 2000-luvun kotiseututyön kirjo, Liisa Lohtander
 • Tulevaisuuden kotiseudut, Katriina Siivonen
 • Kotiseutu maailmalla, Päivi Kannisto
 • Mitä kotiseutu merkitsee? Pia Puntanen