Jäsenmaksut ja -kategoriat

Jäsenmaksut vuonna 2018

1. paikalliset kotiseutu-, kylä- ja kaupunginosayhdistykset

a) alle 100 jäsentä 50 euroa  
b) 100-500 jäsentä 70 euroa  
c)  yli 500 jäsentä 95 euroa  
     
2. tieteelliset seurat ja säätiöt 95 euroa  

3. kunnat

a) alle 3 000 asukasta
b) 3 000 - 5 000 asukasta
c) 5 000 - 10 000 asukasta
d) 10 000 - 20 000 asukasta
e) 20 000 - 50 000 asukasta
f) yli 50 000 asukasta

 

150 euroa
200 euroa
300 euroa
450 euroa
650 euroa
800 euroa

 

4. maakuntien liitot

800 euroa

 

5. aluejärjestöt ja alueelliset järjestöt  

a) kotiseututyön aluejärjestöjen jäsenet (itse aluejärjestö 0 euroa)

40 e / yhdistys jossa < 100 jäsentä
60 e / yhdistys jossa 100-500 jäsentä
70 e / yhdistys jossa > 500 jäsentä

 

b) muut alueelliset järjestöt
 
215 euroa
 
 

6. valtakunnalliset järjestöt

a) keskusjärjestöt
b) henkilöjäsenpohjaiset

 

800 euroa
250 euroa

 

7. kannattajajäsenet eli Kotiseutuklubin jäsenet

 

a) henkilöt 45 euroa  
    perhejäsen ilman jäsenpostia 20 euroa  
    opiskelija 30 euroa  

b) yhteisöt

500 euroa  

8. muut kotiseututoimijat

a) <100 jäsenen yhteisöt ja mm. yksityiset museot

b) >100 jäsenen yhteisöt,
sekä yritykset ja seurakunnat

 

55 euroa

110 euroa

 

 

Eri jäsenkategoriat kuvana (klikkaa suuremmaksi)