Vanliga frågor: Renoveringsarbeten och planeringen av dem

Suomeksi

Fråga: Hur definieras huvudplanerarens kompetens, kan en timmerman vara huvudplanerare?
Planen som ansökan baserar sig på ska vara utarbetad av en person som har tillräcklig kompetens med tanke på projektets kravnivå och omfattning.

Det är önskvärt att huvudplaneraren har förkärlek för gamla byggnader och erfarenhet av renovering av traditionella byggnader. En erfaren timmerman kan vara en kompetent huvudplanerare av mindre renoveringsarbeten.

I projekt som förutsätter bygglov bestäms huvudplanerarens kompetens enligt Finlands byggbestämmelsesamling, del A2 (Planerare av byggnader och byggnadsprojekt, föreskrifter och anvisningar) och kommunens byggnadsinspektionsmyndighet kan vid behov ge råd i frågan.

F: Var hittar man bra planerare?
En bra planerare kan man hitta efter en bra renovering. Det lönar sig att fråga olika instanser om erfarenheter: andra som har renoverat hus, experter på landskapsnivå och man kan också fråga byggnadsforskaren vid Hembygdsförbund.

F: Kan man riva scenen så att man får mer plats i salen, t.ex. för dans eller sittgrupper?
Föreningshusets scen får inte rivas i arbeten som utförs med bidrag.

F: Vad betyder det att orsaken till skadan måste elimineras i renoveringen?
En skada, t.ex. att golvet murknar, är bara ett symtom. Man kan inte byta golvet utan att undersöka orsaken till skadan. Orsaken till skadan, t.ex. att vädringen i bottenbjälklaget är förhindrad, måste åtgärdas så att skadan inte upprepas. Detta förutsätter att man känner till hur traditionella konstruktioner fungerar.

F: Vilket är det bästa täckningsmaterialet?
Taket är husets ”femte fasad”, så i samband med valet av täckningsmaterial ska man förutom tekniska egenskaper också ta hänsyn till husets stil. De traditionella gamla täckningsmaterialen, maskinfalsad plåt, takfilt eller tegel lämpar sig för föreningshus. Byte av täckningsmaterial förutsätter i regel åtgärdstillstånd av byggnadstillsynsmyndigheten.

F: Kan man reparera ett betongtegeltak?
Ett betongtegeltak kan tvättas med ett trycktvättsaggregat och målas med cementfärg. I grundligare renoveringar har teglen tagits bort, putsats och målats och sedan placerats tillbaka. Tegel som inte kan repareras kan ersättas med liknande gamla tegel.

F: Kan man få bidrag till att lägga parkettgolv i stället för brädgolv?
Golvet i traditionella föreningshus är vanligen brädgolv och brädgolvet ska inte bytas till parkett eller laminat.

Upp

F: Vad är det bästa sättet att behandla ett brädgolv?
För ytbehandling av ett traditionellt golv rekommenderas t.ex. vaxning eller målning beroende på lokal och fall. Ett vaxat golv är också ett bra dansgolv. Lackering rekommenderas inte.

F: Kan man få bidrag till renovering av uppvärmningssystem eller till luftvärmepumpar?
VVS-arbeten omfattas av bidragssystemet. Planering av husens uppvärmningssystem utförs av experter inom denna bransch. I Finlands Hembygdsförbund har man utarbetat anvisningar för VVS-arbeten med råd för planering av dessa arbeten (> länk). Planer som gäller luftvärmepumpar måste uppfylla de strikta kraven i anvisningarna.

F: Med vilka sorter av målarfärg är det bäst att måla väggbeklädnaden, kan man måla huset med latex?
De bästa målarfärgerna är kokad färg (rödmylla, gulmylla) och linoljefärg. Petroleumoljefärg lämpar sig speciellt för objekt som tidigare har målats med latex. Rappade väggar ska målas med kalkfärg. De s.k. plastfärgerna såsom latex lämpar sig inte för målning av traditionella föreningshus.

F: Vilken färg ska vi måla vårt hus?
Valet av byggnadens färg är en planeringsfråga. Som grund för färgvalet kan man använda den ursprungliga färgen som man har fått fram genom undersökning, den nuvarande färgen eller en helt ny färg som valts med god smak. Ibland har man också avgjort husets färg demokratiskt genom folkomröstning. Byte av färg förutsätter i regel åtgärdstillstånd av kommunens byggnadstillsynsmyndighet.

F: Kan man få bidrag till byte av fönster?
Gamla fönster har gjorts av utvalt virke och de är vanligen reparabla. Möjligheten att renovera fönster måste alltid undersökas och med bidrag stöds främst renovering av fönster. Alla fönster behöver sällan förnyas och om ett enstaka fönster måste förnyas ska det göras enligt en gammal mall.

F:  Får man riva föreningshusets eldstäder?
Vi rekommenderar att eldstäder och rökkanaler renoveras och hålls i funktionsskick. Också skorstenar tillhör taket och borde skyddas med en huv.

F:  Kan man få bidrag till köp av möbler?
Om huset inte har några möbler alls eller om möblerna är i mycket dåligt skick kan bidrag beviljas till anskaffning av s.k. möbler som passar husets stil. Detta innebär främst stolar, bänkar och bord som anskaffas till salen och restaurangen.

Upp