Reparationsråd och anvisningar

Suomeksi

Innan man ansöker om bidrag är det bra att be om råd och utarbeta sådana planer som bidrag beviljas för. En del sökande går miste om bidraget på grund av odugliga planer.

Om reparationsarbetena påbörjas innan ansökningen har lämnats in, ska byggnadsforskaren alltid kontaktas. Byggnadsforskaren kan förhandsgranska planerna. I samband med detta kan det fastställas om de inplanerade arbetena i princip berättigar till bidrag.

Om den sökande inte beviljas bidrag, är det bra att kontakta byggnadsforskaren innan man lämnar in en ny ansökning.

Närmare upplysningar om renoveringen och ansökan om understöd ges gärna av
byggnadsforskare Johanna Hakanen
tfn (09) 612 63221
namn.namn @kotiseutuliitto.fi

Anvisningar angående renovering av föreningshus och konditionskartläggning

I Hembygdsförbundets Anvisningar angående renovering av föreningshus finns mer information om renovering av föreningshus och om planering av renoveringen. Speciellt den som planerar renoveringen har nytta av anvisningen, som t.ex. ger riktlinjer om vilka renoveringar bidrag beviljas för.

För konditionskartläggning av föreningshus finns det en separat anvisning.

Anvisningar angående renovering av föreningshus [pdf]

Konditionskartläggning av föreningshus [pdf]

 

LVIS-instruktion för föreningshus

Finlands Hembygdsförbund har publicerat anvisningar för föreningshus som allmänt behandlar och anvisar om reparationsverksamhet angående uppvärmnings-, vatten- och avlopps- samt luftkonditioneringsapparatur och system. Anvisningar finns för tillfället på finska.

VVS-reparationskort [pdf]

uteluftvärmepumpar [pdf]