Sök renoveringsbidrag för föreningshus

Suomeksi

Ansökningstiden utgår årligen den 30 september. Om föreningen ska börja med renoveringsarbeten före ansökan har behandlats, måste den kontakta Hembygdsförbundets byggnadsforskare före arbeten börjas.

Läs noggrant anvisningar för bidragssökande (pdf).

Se också:

Kraven för beviljande av bidrag

Vanliga frågor om bidrag

 

Sök bidrag på webbtjänsten:

► Till webbtjänsten

Av särksild skäl är det möjligt att söka bidrag på pappersblankett B:1. Print ut och fyll i ansökningsblanketten B:1.

Ansökningarna (utskrift av ansökningens underskriftssida eller ansökningsblankett B:1) skickas senast 30.9. (posttstämpelns datum) till adressen:

Finlands Hembygdsförbund
Kalevagatan 13 A
00100 HELSINGFORS

Ansökningar som kommer in för sent beaktas inte.

Till ansökningen bifogas handlingar rörande och bilder på den sökandes verksamhet och renoveringsprojekt. Inga USB-minnen, inga CD/DVD-skivor. Vi återsänder inte bilagorna.

Bilagor kan skickas även till: seurantalot (at) kotiseutuliitto.fi

 

Specialbidrag för konditionskartläggning

I september 2017 är det möjligt att ansöka specialbidrag för konditionskartläggningar. Läs anvisningen och fyll i ansökningsblanketten:

Specialbidrag för konditionskartläggningar