Föreningshus tilldelas Hederspris för bra renovering

Hailuodon nuorisoseura fick hederspriset 2012. Foto Tuomas Uusheimo.

Suomeksi

Känner du till ett välrenoverat föreningshus som förtjänar att bli belönat? Föreningshusdelegationen delar ut Hederspriset för bra renovering som ett erkännande till ett föreningshus, som renoverats pietetsfullt och vars användbarhet är bättre tack vare renoveringen.

Huset som belönas ska ha renoverats så att dess särdrag och olika byggnadsskikt har bevarats så väl som möjligt, renoveringen ska vara gjord med metoder och materialer som lämpar sig för gammalt hus. Eventuella utbyggnader samt tillgänglighetslösningar ska vara planerade med beaktande av helheten.

Priset kan även tilldelas en välgjord delrenovering eller en välskött omgivning. Priset kan endast tilldelas högst fem år gamla renoveringar.

Nomineringar lämnas in sist 9.4.2018 på ett elektroniskt formulär. Bland nomineringarna väljer en jury ut hus till tävlingens nästa skede. Om de utvalda husen kan det ännu begäras ytterligare information. Vinnaren offentliggörs på föreningshusdagen det andra veckoslutet i september. Priset är en bronsskulptur, varav det utdelas en per år. Flera hedersomnämnanden kan delas ut.

Förutsättningar för att tilldelas priset är att föreningshuset ägs av ett samfund som är berättigat till renoveringsbidrag för föreningshus (registrerad förening eller annan sammanslutning med rättshandlingsförmåga). Till exempel kan en byggnad som ägs av kommunen inte belönas.

Ansöka hederspriset

Nominera ett hus på elektroniska formuläret.

 

Prisjury 2016-2018

Ordförande:
verksamhetsledare Riitta Vanhatalo, Suomen Kotiseutuliitto
Jäsenet:
arkkitekt Ulla Rahola, Arkkitehtitoimisto Ulla Rahola
perinnerakennusmestari Tapani Koiranen, Pirkanmaan maakuntamuseo
arkkitekt Leni Pakkala
 

Mer information

informatör-projektsekreterare Sanna Käyhkö
tel. (09) 612 63223
namn.namn@kotiseutuliitto.fi
 

Hus som fått prisen

Hyvin korjatut -kuvagalleria palkituista taloista Kotiseutuliiton Facebookissa

Hederspriset är en del av programmet av europaåret för kulturarv.