Föreningshus

Suomeksi

Föreningshus och arbetarföreningshus är mötesplatser, aktivitets- och festlokaler som är öppna för alla. I dagsläget finns det kvar cirka 2 500 föreningshus, många av dem kulturhistoriskt värdefulla.

Föreningshusen är en mångformig grupp hus som representerar arkitektur från olika tidsperioder och som ideella föreningar har byggt som samlingslokaler. De äldsta bevarade husen är byggda på 1880-talet.

Föreningshusen byggdes i sin tid med talkokrafter. Talkoarbete görs än idag då de gamla byggnaderna renoveras och underhålls.

Renoveringsbidraget för föreningshus är ett statsunderstöd som funnits sedan år 1978. Finlands Hembygdsförbund har på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet delat ut bidragen sedan år 2004.

Renoveringsbidrag för föreningshus har till syfte att bevara föreningshusens kulturhistoriskt värdefulla byggnadsarv samt att möjliggöra renoveringar som bevarar husens särdrag och nödvändiga förändringsarbeten som förbättrar husens användbarhet. Bidraget är främst avsett för nödvändiga reparationsarbeten i traditionella föreningshus med etablerad användning.

►Renoveringsbidrag

Mer information

byggnadsforskare Johanna Hakanen
namn.namn @kotiseutuliitto.fi
tfn (09) 612 63221

projektsekreterare Sanna Käyhkö
namn.namn @kotiseutuliitto.fi
tfn (09) 612 63223

www.seurantalot.fi
På webbplatsen seurantalot.fi presenteras ungefär 1 700 finländska föreningshus. Webbplatsen är avsedd dels för personer som söker efter fest- eller verksamhetslokaler, dels för föreningar som äger föreningshus och vill presentera och marknadsföra dem. På sidorna finns också information om skötsel, underhåll och renovering av föreningshus samt planering och finansiering av dessa åtgärder.

www.foreningshus.fi
Finlands Svenska Ungdomsförbundets föreningshussida.

Med gemensamma krafter [pdf]
Boken beskriver föreningshusens historia och arkitektur samt presenterar föreningshusverksamheten idag. Boken består av artiklar som skrivits av forskare och sakkunniga inom föreningshusverksamheten. Boken har redigerats av Anna-Maija Halme och Leni Pakkala.