Seurantalojen korjausavustus pähkinänkuoressa

 

FAKTAA: Seurantalojen korjausavustus ja -neuvonta

Seurantalojen korjausavustus

Seurantalojen korjausavustus on harkinnanvarainen valtionavustus, jonka jakamisesta Suomen Kotiseutuliitto huolehtii opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta. Kotiseutuliiton asiantuntijaelimenä toimii Seurantaloasiain neuvottelukunta, jonka esityksen perusteella päätös avustusten jakamisesta tehdään.
 
Seurantaloasiain neuvottelukunta on seurantaloja omistavien yhdistysten keskusjärjestöjen perustama yhteistyöelin, jossa ovat mukana myös opetus- ja kulttuuriministeriön, ympäristöministeriön ja Museoviraston sekä Kuntaliiton edustajat.
 
Seurantalojen korjausavustus on ollut olemassa valtionavustuksena vuodesta 1978 ja sitä on saanut yli 1 800 seurantaloa. Suomen Kotiseutuliitto on huolehtinut avustusten jakamisesta vuodesta 2004 lähtien.

Korjausavustusten tarkoitus on säilyttää seurantalojen arvokasta rakennusperintöä sekä mahdollistaa talojen käytettävyyttä parantavat korjaukset.

Kotiseutuliiton tehtävänä on avustuksiin liittyvä korjausneuvonta. Kotiseutuliiton rakennustutkija antaa korjausten suunnittelua ja korjaustöitä koskevia lisätietoja.

Hyvän korjauksen palkinto

Seurantaloasiain neuvottelukunta myöntää Hyvän korjauksen tunnustuspalkinnon joka toinen vuosi tunnustukseksi seurantalolle, joka/jota on korjattu perinteitä kunnioittaen hyvän korjaustavan mukaan ja joka on korjauksen tuloksena käyttäjien kannalta hyvin toimiva.
 

Mikä on seurantalo?

Seurojen ja työväenyhdistysten talot ovat kaikille avoimia kokoontumis-, harrastus- ja juhlatiloja. Vanhimmat talot on rakennettu 1880-luvulla. Tänään seurantaloja on jäljellä noin 2500, monet niistä kulttuurihistoriallisesti arvokkaita.
 
Suurinta osaa seurantaloista pidetään yllä edelleen talkoovoimin. Tilojen vuokraamisesta saadut tulot käytetään talosta koituviin kustannuksiin ja yhdistyksen toiminnan rahoittamiseen.
 Avoimuus on seurantalon tunnuspiirre. Seurantaloon ovat kaikki tervetulleita.
 
Suuri osa suomalaisista seurantaloista sekä lisätietoja aiheesta on koottu osoitteeseen www.seurantalot.fi.
 
Yhteystiedot

Tiedottaja-hankesihteeri Sanna Käyhkö, puh. (09) 612 63223, etunimi.sukunimi@kotiseutuliitto.fi